Kategori Palme datë

Dolomite Mielli: Aplikimi dhe Prona
Ash druri

Dolomite Mielli: Aplikimi dhe Prona

Për ekzistencën e miellit gëlqeror (miell dolomit) e di pothuajse çdo breeder bimore. Miell mielli dolomite është vazhdimisht në dëgjim në të gjithë banorët e verës dhe cirk. Megjithatë, përkundër popullarizimit të gjerë të kësaj substance, pak njerëz e dinë se si duhet dhe për çfarë qëllimi duhet të përdoret. Le të shohim se çfarë është bërë mielli dolomit dhe çfarë është.

Lexo Më Shumë
Palme datë

Rregullat për kujdesin e palmës së datës në shtëpi

Nën kushtet natyrore, palmat e datës rriten në një pemë të fortë me një trung të fuqishëm. Atdheut konsiderojnë Afrikën e nxehtë dhe Indi. Dihet se një pemë mund të jetojë në kushte të nxehtësisë dhe rërës së nxehtë deri në njëqind e pesëdhjetë vjet. Kushtet optimale në shtëpi për rritje Për të rritur një palmë në shtëpi, është e nevojshme për të siguruar atë me kushtet më të rehatshme.
Lexo Më Shumë