Kategori Anthracnose

Sëmundjet e mandarinës dhe si t'i kapërcejmë ato
Anthracnose

Sëmundjet e mandarinës dhe si t'i kapërcejmë ato

Sëmundjet e agrumeve, të cilave u përket mandarinët, janë deri diku të veçanta dhe deri diku karakteristike për shumë bimë të frutave. Në shumicën e rasteve, sëmundjet e pemës së mandarinës janë shkaktuar nga mikroorganizmat: mikoplazmat, viruset, bakteret, kërpudhat. Rezultati i veprimeve të tyre janë defekte të ndryshme në pemë dhe fruta: rritjet, ulçerat, kalbjet, blotchiness, e kështu me radhë.

Lexo Më Shumë
Anthracnose

Sëmundjet kryesore dhe dëmtuesit e qershisë dhe metodat për t'i luftuar ato

Duke qeshur në faqen tuaj, ju nuk duhet të relaksoheni. Pema, megjithëse është e lehtë të zërë rrënjë në latitudes tonë, është shumë e ndjeshme ndaj sëmundjeve të ndryshme dhe dëmtuesve. Çdo kopshtar i përballon ato herët a vonë, sepse është e pamundur ta shpëtojë nga këto fatkeqësi. Ngjarja e tyre ndikohet nga të dy faktorët e parashikueshëm (moti, teknologjia bujqësore) dhe e paparashikueshme (dëmtimi aksidental në degë, etj).
Lexo Më Shumë
Anthracnose

Sëmundjet e mandarinës dhe si t'i kapërcejmë ato

Sëmundjet e agrumeve, të cilave u përket mandarinët, janë deri diku të veçanta dhe deri diku karakteristike për shumë bimë të frutave. Në shumicën e rasteve, sëmundjet e pemës së mandarinës janë shkaktuar nga mikroorganizmat: mikoplazmat, viruset, bakteret, kërpudhat. Rezultati i veprimeve të tyre janë defekte të ndryshme në pemë dhe fruta: rritjet, ulçerat, kalbjet, blotchiness, e kështu me radhë.
Lexo Më Shumë